ردیف

نام شرکت طرف قرارداد

محصولات

1

مگا موتور

اکسل جلوی پراید-فلنج نیسان-توپی اکسل عقب نیسان

2

بهران محور سایپا

توپی پراید- فلنج رابط نیسان

3

محورسازان ایران خودرو

اکسل پژو

4

ساپکو

اکسل پژو

5

مجموعه سازی طوس

اکسل پژو

6

فراصنعت شمال

اکسل جلوی پراید

7

والا قطعه

اکسل جلو پراید

8

پایا کلاچ

هاب پیکان-هاب پراید

9

محور سازان کوشا

فلنج رابط نیسان