واحد های مختلف شرکت

واحد فنی و مهندسی:

فرآیندهای نیاز سنجی مشتریان، امکان سنجی تولید، طراحی محصول، تهیه و کنترل مدارک فنی ،کنترل تغییرات مهندسی، مدیریت ابزارهای طراحی و تولید توسط کارشناسان مجرب ومتعهد و با به کار گیری نرم افزارها وابزارهای تخصصی صورت می پذیرد.

واحد تولید:

تولید محصولات در این شرکت در سالنی به وسعت 2000 مترمربع با استفاده از تجهیزات ذیل انجام می گیرد.

 

تجهیزات و ماشین آلات موجود

ردیف

شرح کامل دستگاه

تعداد

مشخصات فنی دستگاه

کشور سازنده

1

تراش CNC

9

تراش اتوماتیک

روسیه

2

تراش CNC

5

تراش اتوماتیک

آلمان

3

تراش CNC

1

تراش اتوماتیک

مجارستان

4

تراش CNC

6

تراش اتوماتیک

تایوان

5

تراش CNC

5

انیورسال

ایران

6

تراش CNC

2

برجکدار

چک اسلواکی

7

مته رادیال

2

MS50

آلمان شرقی

8

مته رادیال

3

MS50

روسیه

9

مته رادیال

5

MS32

ایران

10

کپی تراش

5

انیورسال

روسیه

11

کپی تراش

1

NC-PLC

آلمان

12

سنگ زن

1

محور

لهستان

13

سنگ زن

1

محور

چین

14

پرس

2

خانکشی

انگلیس

15

فرز

1

انیورسال

بلغارستان

16

فرزCNC

1

فرز دو کله CNC

آلمان

17

سنگ دیواری

1

-------

ایران

18

بالانس

1

0.1 gr/cm2

ایران

 

واحد کنترل کیفی :

مدیریت کیفیت محصولات تولیدی ،کنترل اجرا و بهبود مستمر تمام فرآیندهای تولید، بازرسی کیفی بهنگام در تولید، بازرسی محصول نهایی،کنترل فرایند های آماری، کنترل ابزارهای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل وتطبیق داده ها و ستاده ها با اصول استاندارد در این واحد توسط کارشناسان مجرب چرخ دنده تراش پیمان انجام می گیرد.

آزمایشگاه:

 

دارای امکانات اندازه گیری و بازرسی به شرح ذیل :

ردیف

شرح

تعداد

دقت

کشور سازنده

1

کولیس

60

صدم

ژاپن

2

میکرومتر

30

صدم

چین

3

پاسامتر

7

هزارم

ژاپن

4

ساعت اندیکاتور

30

صدم-هزارم

روسیه

5

پروفیل پروژکتور

 

 

آلمان

6

صافی سنج

 

 

آلمان

7

سختی سنج

 

 

روسیه